Gwarancje i reklamacje

Do każdego regenerowanego wtryskiwacza lub pompowtryskiwacza klient otrzymuje pełną dokumentację , poświadczającą poprawność naprawy, oraz udzielenie pisemnej gwarancji .

Gwarancja na wtryskiwacze( DO POBRANIA)

Załącznik do gwarancji

Przykładowy wydruk protokołu

Instrukcja montażu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. 

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. 

Prawo zwrotu nie przysługuje kupującym którzy poprosili o dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wraz z numer NIP,  o ile nie ma żadnch podstaw do zwrotu .

 

  1. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń  w trakcie transportu. Towar zwracany w oryginalnym opakowaniu z kompletnym  wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych. 
  2. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza  konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
  3. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy   bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi  konsument. 
  4. Jeżeli konsument wybrał sposób  dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do  zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  5. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia towaru w transporcie należy spisać protokołu szkody. W tym  celu należy skontaktować się z firmy kurierską DHL (tel. 42 6 345 345) -    klient umawia się indywidualnie z kurierem w celu spisania protokołu      szkody. Protokół można spisać do 7 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Skan spisanego protokołu szkody prosimy przesłać wraz z formularzem zwrotu na adres mail.
  6. Zwrot wzajemnych świadczeń  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od  odstąpienia od umowy. 

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny .

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail  lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy , podczas rozmowy telefonicznej lub osobiście .

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub telefon Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej .Na każdym etapie sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z klientem i  jeśli istnieje taka potrzeba omówienia dalszego postępowania .

Można skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego.

Formularz reklamacyjny